Nadaným a šikovným dětem ve věku od šesti do čtrnácti let je určena celostátní soutěž Zlatý oříšek. Mezi třicítku nejlepších se v jubilejním 10. ročníku dostala také žákyně víceletého gymnázia v Písku Lenka Vavříková.


Kromě studia se věnuje různým zálibám a spolužáci a učitelé tvrdí, že na co sáhne, to se jí daří. „Baví mne plno věcí. Chodím do základní umělecké školy do výtvarného oboru a učím se hrát na housle, dva roky vystupuji se souborem Píseckých pištců, zkouším sólo mažoretky a tancování,“ vypočítává Lenka Vavříková (11).


Skoro se ani nechce věřit, co všechno Lenka stihne a přitom nezanedbává učení. Velkou oporu má v mamince Lence, která se rovněž věnuje uměleckým oborům, především paličkované krajce. Starší sestru Lucii zase zaujaly mažoretky.


Soutěž Zlatý oříšek byla nápadem dlouholeté rozhlasové a televizní pracovnice Dagmar Kotmelové. „Byla s dětmi ve stálém kontaktu a trápilo jí, že na rozdíl od světa dospělých se v dětském světě neudělují ceny a medaile. Přitom úsilí a práce dětí jsou stejné, ne–li větší,“ uvedl Jiří Kotmel, který po matčině smrti v tomto projektu pokračuje.


Velká rozmanitost oborů dává soutěži Zlatý oříšek půvab a je velkou příležitostí pro všechny nadané a šikovné děti.