Slavný Lincoln Ticket a jiná díla amerického výtvarníka slovenského původu Andyho Warhola a dalších umělců z unikátní soukromé německé sbírky pop artu jsou do 27. listopadu vystavena v muzejním sále písecké Sladovny.


„Pop art je to, co nás obklopuje,“ charakterizovala tento umělecký směr kurátorka výstavy, galeristka Pavlína Petráková.


Umělecký směr pop art (zkratka z angl. popular art populární masové umění) vznikl v padesátých letech minulého století, vrcholu však dosáhl v letech šedeátých. Je pro něj charakteristické přejímání motivů i techniky z předmětů každodenní potřeby. Inspiruje se velkoměstskou kulturou s jejími vizuálními projevy, jako jsou fotografie, film, reklama nebo komiksy.


Termín pop art poprvé použil v roce 1958 anglický umělecký kritik Lawrence Alloway, když popisoval obrazy zachycující poválečný konzumní styl života. Směr vznil nezávisle ve dvou centrech – v Londýně a New Yorku.


Pop art je spojován především s Andy Warholem a jeho sítotisky. V písecké Sladovně jsou však vystavena i díla dalších významných představitelů pop artu, jakými jsou Robert Indiana, Mel Ramos, Tom Wesselmann, Uwe Lausen nebo Alan Davie.