„Ne všechny obecní úřady mohou vynakládat finanční prostředky na nákup knih, jako například Ražice, Vlksice, Rakovice, Kestřany a další. Proto tamní knihovny rády využijí pravidelné rozvážení výměnných souborů knih, kterými mohou zpestřit nabídku pro své čtenáře,“ řekla pracovnice oddělení regionálních služeb písecké knihovny Lenka Havrdová.

Toto oddělení pro ostatní malé knihovny rovněž zajišťuje poradenskou a konzultační činnost, vzdělávání pracovníků nebo pomoc při aktualizaci knihovních fondů.

Na Písecku je pět obsluhovaných knihoven profesionálních, a to Bernartice, Chyšky, Mirotice, Mirovice a Protivín. Neprofesionálních knihoven je třiapadesát.