Potkávat v ulicích slavné režiséry, kameramany a další filmové tvůrce není pro Písecké výjimkou. Vděčí za to existenci Filmové akademii Miroslava Ondříčka. Tvůrce z celého světa, i když zatím ty spíše začínající, přitahuje každý podzim mezinárodní festival studentských filmů.

Od příštího roku budou tyto šance ještě větší. Společnost Heart of Europe Media připravuje přehlídku filmů s názvem Festival nad řekou.

„Byli jsme nadšeni duchem města, jeho geniem loci a také vstřícností všech, se kterými jsme jednali,“ kostatovali po skončení jednání s vedením Písku představitelé pořádající společnosti Michael Havas a Jiří Králík.

Obnovení tradice

Filmový festival není pro Písek ničím novým. „Dodnes mám v živé paměti promítání skvělých našich a zahraničních filmů z tvůrčí vlny šedesátých a začátku sedmdesátých let. Filmová škola byla známá i daleko za hranicemi regionu,“ s trochou nostalgie zavzpomínal Jan T. (62).

Podporu filmovému festivalu vyjádřili písečtí radní. I když jen morální. Pokud jde o peníze, odkázali pořadatele na grantový program pro příští rok.

Pro Písek konání festivalu bude znamenat také významnou propagaci, i když na začátku byly určité rozpaky. Jiří Králík byl totiž odvolán z funkce ředitele Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Byly obavy aby nešlo o píseckou truc akci. Zdá se, že tyto obavy se podařilo rozptýlit při jednání organizátorů se starostou Písku Miroslavem Sládkem a místostarostkou Evou Veselou.

První ročník Festivalu nad řekou by se měl konat až po skončení hradišťského, maximálně se budou jeden den překrývat.

Kvalitní zázemí

Autoři projektu se v Písku sešli také s ředitelem Centra kultury Ctiradem Havlem. Prohlédli si kulturní dům, letní kino a kino Portyč, tedy zařízení, kde by se festivalové akce měly odbývat.

„Byli spokojeni s prostorami a zázemím. Zatím bychom jim prostory pronajali a poskytli potřebné technické zabezpečení. Do budoucna však nevylučuji ani možnost spolupořadatelství. V každém případě konání Festivalu nad řekou vítám jako další zajímavou možnost k oživení kulturního života ve městě,“ uvedl Ctirad Havel.

Cíl festivalu:

Založit tradici konání každoroční velké kulturně společenské akce, která bude zaměřena především na propagaci a prezentaci filmového umění ve spolupráci s jinými druhy umění či společenskými vědami. Odborníkům i laické veřejnosti nabídne kvalitní informace a bezprostřední setkání s významnými filmy i tvůrci.
Zdroj: Projekt společnosti Heart of Europe Media