„Tady jsou ještě originály? Chodím tudy denně a byla jsem přesvědčena, že jde o kopie. Město by se mělo rychle postarat, aby tyto skvosty byly uloženy v lapidáriu i pro další generace,“ zamýšlela se včera jedna z obyvatelek města Marcela Hoření.

Mariánský sloup je kulturní památkou. Sochy devíti svatých jsou originály zhotovené ze specifického pískovce – středně zrnité arkózy. Kopiemi jsou zatím pouze znak města a ležící postava sv. Rozálie. To se již brzy změní.

„Již před téměř třiceti lety upozorňovali restaurátoři, že vzhledem k poměrně špatnému stavu, by některé plastiky měly být nahrazeny kopiemi,“ připomněl Martin Zeman z odboru kultury a cestovního ruchu městského úřadu.

Památkáři soudí, že by tentokrát nemělo jít o levnější variantu nahrazení originálu výduskem z umělého pískovce. Tyto kopie znaku města a plastiky sv. Rozálie jsou vlivem povětrnostních podmínek po šestnácti letech na hranici životnosti. Kamenné kopie jsou sice dražší, ale proti vlivům počasí daleko odolnější,“ upozornil Zeman.

Restaurování Mariánského sloupu bude podle odhadů stát 2,3 milionu korun. Výroba kamenných kopií kolem šesti milionů, faksimile z umělého kamene si vyžádají náklad kolem 2,2 mil. Kč.

„Město požádalo o dotaci z regionálního operačního programu. Pokud ji nedostane, bude rekonstrukci financovat z rozpočtu,“ uvedl místostarosta Vojtěch Bubník.