To se uskuteční v úterý 24. června od 17 hodin v Divadelní kavárně v budově Divadla Fráni Šrámka.

Témata na projednání:

1. Strategický plán rozvoje kultury - revize na současný stav, finanční alokace, vize a strategie grantových programů …

Je náš strategický plán funkční dokument nebo jen nenaplněný zbytečný dokument?
Jaké jsou priority kultury v Písku?
Jaké kulturní služby má přímo zajišťovat a financovat město Písek? Co má být předmětem soutěže kulturních projektů a činností formou grantových programů?

Co je třeba změnit? Co ve strategickém plánu chybí?
Řídíme se strategickým plánem? Přihnuli jsme ho za svůj a realizujeme jeho náplň?
Je strategický plán obecný či konkrétní a poskytuje jasné nasměrování pro poskytovatele kultury?
Jaké jsou dosavadní zkušenosti ze stávajícím strategickým plánem? Nenaplněná očekávání.

Jak postupovat při revizi strategického plánu?
Jaký je plán realizace změn strategického plánu? Kdy budou svolána veřejná projednání ke změnám strategického plánu?
Co jsou projektové listy strategického plánu a co v nich bude?
Patří do strategického plánu i oblasti poskytovatelů kultury, které nejsou financovány = řízeny městem Písek?

Jak rozdělit finančních zdrojů v kultuře? Usnesení č. 298/05 RM + projektový list B.I.2. Systém finančních prostředků z rozpočtu města (30 % organizace, 10 % Zlatý fond, 60% granty?).
Jaký je návrh nové koncepce kultury v Písku? Starý již po reformách nelze aplikovat.

Má smysl zřizovat velká kulturní zařízení provozovaná městem, která ničí zdravé konkurenční prostředí v kultuře?
Důvody odchodů odborníků z řídících struktur písecké kultury (kulturní komise, správní a dozorčí rada o.p.s.Sladovna?

2. Grantové programy

Víceleté grantové programy
Témata grantových programů

Možné změny v grantovém řízení (žádosti, rozdělování, vyúčtování…)
Proč je omezována nezávislost grantových komisí a rozhodování odborníků v ní usnesením Rady města č. 229/08?

3. Městská slavnost

Reflexe letošní slavnosti
Patří městská slavnost do grantových programů na roky 2009-12?

Programová náplň slavností
Je adekvátní vyčlenit na městkou slavnost 1,07 mil. Kč z městského rozpočtu (dotace 800 tis. + úklid 120 tis. + ražba pamětních mincí 150 tis.)?