Vedle projížděk na nádherných mérenských koních, chovatelské ukázky koní spojené se soutěží o nejhezčí klisnu, děti zaujal tábor šermířské skupiny Klíč a meč při DDM v Písku. Zde si mohly vyzkoušet zbroj, odpalování munice malým katapultem či souboj s hadrovými řemdichy v aréně. Na snímku Adam Havrda z Písku, který byl středověkými zbraněmi zcela unesen.

Pro návštěvníky byla v areálu připravena také ochutnávka domácích francouzských sýrů a vín.