Na základě článku o Zlatém fondu kultury (Písecký deník 10.10. 2007) se ozvali zástupci Divadla Pod čarou. Tato kulturní scéna nebyla totiž do Zlatého fondu zahrnuta, ač byla kulturní komisí navržena.

Komisí jít tyto návrhy vůbec nemusely, ale my jsme to tak chtěli. Zodpovědnost za peníze do kultury má rada města, kulturní komise je pouze poradní orgán“ říká místostarostka Písku Eva Veselá.

„Nejde jen o finance, ale i o morální podporu lidem, kteří v Podčáře fungují jako dobrovolníci,“ říká ředitel Divadla Pod čarou Miroslav Pokorný. „Kdyby se to stalo v začátích roce 2001, neříkám nic. Ale po šesti letech, město dobře ví, co Divadlo Pod čarou znamená. A když do Zlatého fondu nepatří, tak si město této scény vlastně neváží,“ dodává Pokorný.

Odkazy:

www.mesto-pisek.cz

www.granty-pisek.cz