Na tradici Jihočeského hudebního festivalu a hudebních kurzů pro mladé houslisty a klavíristy navazuje nyní Základní umělecká škola Otakara Ševčíka.

Kurzy jsou určeny jak začátečníkům, tak pokročilým studentům, od dětí předškolního věku po dospělé, neboť věkový limit není omezen. Kurzy jsou rovněž otevřeny pedagogům a rodičům přítomných frekventantů.

„Na hudebních kurzech se setkávají začínající klavíristé z celé republiky a ze zahraničí s pokročilými účastníky a mnohdy i s těmi absolventy kurzů, kteří se stali renomovanými umělci. Například klavíristé Miroslav Sekera a Jan Bartoš zde pořádají svá hudební vystoupení,“ připomněla ředitelka ZUŠ Jindřiška Kudrlová.

Lektory kurzů jsou Jana Korbelová a Martin Ballý, pedagogové Gymnázia Jana Nerudy s hudebním zaměřením a Hudební školy hlavního města Prahy.