Její poslední úspěšná role patřila Svěrákově filmu Vratné lahve. Kromě vyprávění o své práci v divadle a filmu zmínila rovněž své krátké působení v roli poslance parlamentu, která nepatřila k jejím nejlepším zkušenostem.

Daniela Kolářová také přijala pozvání superiora premonstrátského kláštera Norberta Vehovského k prohlídce kláštera.