Expozice obsahuje přibližně stovku exponátů, počítač s ukázkou vzácných digitalizovaných iluminovaných rukopisů z XV. století, moderní překlady Bible i nové biblické multimediální programy.

Slavnostní zahájení se koná v pondělí v 17 hodin. A co bude možno vidět? Kupříkladu Bibli kralickou, Svatováclavskou, misály, roráty. Za zmínku stojí i ukázka z kralické šestidílky či český ekumenický překlad v několika provedeních. Výjimečná je také ukázka z Bible slepecké – Janovo evangelium v Braillově písmu – i Bible na digitálních nosičích. Návštěvníci mohou vidět i videofilm Objevujeme Bibli.

V doprovodném programu výstavy je mezinárodní projekt Ručně psaná bible, který nabízí jedinečnou možnost zvěčnit vlastní rukopis – návštěvník výstavy se může připojit a opsat kouset bible.