Se školkou se tu loučili nastávající prvňáčci z obou částí této waldorfské školky (druhá část sídlí na Jihu). Rodiče dětí již tradičně každé jaro nacvičují na tuto letní slavnost divadelní představení. Letos se této úlohy poprvé chopili výhradně muži.

K nastudování si zvolili pohádku Sůl nad zlato a bravurně zvládli i ženské role. V roli krále se objevil Vladislav Houser (který představení zároveň i režíroval), v ostatních rolích tatínkové Karel Petro (princezna Křikava), Pavel Kocour (princezna Mamona), Radek Šimek (něžná, skromná a moudrá Maruška), Petr Chmelík (rádce), Jiří Čáp (babička) a David Vostarek jako kuchař. Vypravěčem byl Jaroslav Šefránek. Pouze návrh scény a výrobu kulis svěřili ženě – Lucii Boháčové.

Podle svědectví jedné maminky mužům nápad vnukly manželky a byl dopilován během „konzultací“ po fotbale U Reinerů. Zkouškám pak věnovali nedělní večery ve školce. Bavili se při nich stejně jako v úterý všichni diváci. Původně prý chtěli divadlo opepřit více dvojsmyslnými mužnými hláškami, ale nakonec (s ohledem na neplnoleté obecenstvo) ponechali jen některé cimrmanovské citáty, které publikum spolehlivě rozesmály.