Koncem dubna se orchestr představil tradičním jarním koncertem, ve kterém dirigent Jaroslav Vodňanský vybral díla autorů od 17. století až do současnosti. Zlatým hřebem byl koncert pro dvoje housle a orchestr od J. S. Bacha. Podobný program se uskutečnil též v Kulturním domě ve Strakonicích a v Milevsku. Dirigent Jaroslav Vodňanský a sólistka na housle Jana Hejhalová, oba milevští rodáci, se představili v nádherně renovované bazilice milevského kláštera.

Vrcholem čtveřice jarních koncertů byl program k 100. výročí narození skladatele Jiřího Srnky. Ne náhodou se konal v době písecké městské slavnosti. V síni sv. Trojice se představil orchestr se čtyřmi význačnými píseckými rodáky: muzikologem Jiřím Pilkou, dirigentem Jiřím Chválou, pianistou Romanem Rauerem a flétnistkou Lucií Křížkovou. Koncertu předcházel krátký film jako vzpomínka na Jiřího Srnku, jehož autorem byl kolektiv vedený ředitelem filmových škol Miloněm Terčem.

Orchestr zahrál Historické obrázky z Písecka, což je hudba na jednotlivá známá Alšova sgrafita na hotelu Otava. Dílo před lety věnoval autor píseckému orchestru. Koncert ukončila suita z hudby k filmu Měsíc nad řekou. Skladatel upravil filmovou hudbu do podoby koncertní suity, která zaujme svou lyričností a přimyká se k atmosféře města a jeho řeky.

Koncert se konal za finanční podpory, záštity starosty města Písku, který se také představení zúčastnil spolu s hosty z partnerských měst Caerphilly a Wetzlaru.

(Autor je spolupracovníkem redakce)