Slavnostní zahájení nově připravené expozice je plánováno na 30. května za účasti hostů, pro veřejnost pak o den později.

Včera jsme tu zastihli ředitele Prácheňského muzea Jiřího Práška a Leoše Bolardta při úpravě interiéru. Zde by mělo vše být tak, jak to bylo za Heydukova života.