Dveře budou všem příchozím otevřeny od 9 až do 22 hodin. Návštěvníci si mohou prohlédnout zařízení vlastní vodní elektrárny, které přibližně odpovídá původnímu stavu z let 1901 – 1926, a muzejní expozici veřejného osvětlení a energetiky.

Více informací o historii elektrárny najdete na stránkách Regia Písek.