Od soboty 5. do neděle 27. listopadu je pro zájemce o současnou architekturu připravena v Malých výstavních síních Prácheňského muzea v Písku výstava návrhů dvou předních českých architektů. Jde o Ladislava Lábuse a píseckou veřejnost určitě zaujmou práce zdejšího rodáka Josefa Pleskota.

Od roku 1990 se datuje pedagogická činnost Ladislava Lábuse na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde působil jako vedoucí ateliéru. V roce 1991 založil svůj vlastní architektonický ateliér Lábus. V roce 1993 se stal vedoucím Ústavu navrhování na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

V roce 2002 byl prezidentem republiky jmenován profesorem na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Architekt Ladislav Lábus, který je bratrem herce Jiřího, v tomto období slaví šedesáté narozeniny.

Druhého vystavujícího, architekta Josefa Pleskota, toto jubileum čeká v roce příštím.
Josef Pleskot vede v Praze AP Atelier a patří od poloviny devadesátých let minulého století k nejznámějším a nejrespektovanějším českým architektům. Získal řadu ocenění a jeho stavby reprezentují naši architekturu na mezinárodních přehlídkách.

Důvodem k uspořádání výstavy těmto známým a úspěšným architektům nebyla jen očekávaná kulatá výročí jejich narození. Rozhodující byl rozvíjející se zájem veřejnosti o formy soudobé výstavby v našich městech.


Na písecké, i když ne příliš rozsáhlé výstavě, mají návštěvníci možnost seznámit se i s velkým projektem konverze industriální architektury v Ostravě –- Vítkovicích. Právě s hledáním „nového života” této rozměrné industriální památky je neodmyslitelně spjato jméno architekta Josefa Pleskota.

Autoři: Jan Kotalík a Libuše Kolářová