Ze svého archivu vybral několik desítek fotografií, které zachycují často dnes už neexistující domy, ulice a zákoutí v Písku. Však také výstava má název zmizelé město.

„Z větší části jde o moje vlastní snímky, které jsem pořídil v uplynulých desetiletích a návštěvník je pozná podle toho, že jsou mnou signovány. Autory ostatních fotografií jsou můj otec a další členové rodiny. Negativy snímků jsou v mém archivu," vysvětlil Zdeněk Javůrek.

K výstavě Zmizelé město vydal Zdeněk Javůre  pohlednici s fotografií populární hospody U Mostu, přezdívané Plechanda. Pohlednici osobně předával návštěvníkům vernisáže, kterých bylo tolik, že se na všechny nedostalo.