Práce vytvořené hlavně v klasickém patchworku a art quiltu zde představily Marcela Brejchová, Věra Englichová, Eva Chovancová, Mirka Kalinová, Radka Počtová L'uba Rády, Dagmar Zajíčková a Marta Zborníková. Zaujaly i místostarostu Písku Jiřího Hořánka vedoucí odboru školství a kultury MÚ Marii Cibulkovou.

„Vystavovaly jsme již krajkovou kolekci v Milevsku a byla velmi úspěšná. Pro píseckou výstavu jsme pro svou tvorbu zvolily nikoli materiál, ale téma čtverec,“ uvedla k neobvyklému názvu vedoucí sekce užitého umění PUB Mirka Kalinová. Věnuje se hlavně technice art quiltu – prošívaným textilním obrazům. „Při tvorbě využívám většinou látky, které si sama vyrobím různými technikami,“ dodala Mirka Kalinová.

Marta Zborníková pro výstavu připravila například kolekce Okno do Japonska nebo
Z maminčina království. Vedle patchworku se ráda věnuje textilní tvorbě z Východu.

Sekce užitého umění byla při Prácheňské umělecké besedě ustavena před zhruba před dvěma lety. Její členky výstavou znovu přesvědčily, jak velký pokrok ve své tvorbě udělaly.