Ze souboru Kovářovan odešly na konci loňského roku vůdčí osobnosti Milan a Pavla Škochovi. Co pro vás bylo motivací pokračovat v tradici souboru dál?
Zpráva, že manželé Škochovi odcházejí, byla pro nás všechny jako rána z čistého nebe. Nedokázal jsem si představit, jak bude soubor fungovat bez choreografie a hudebního doprovodu. Hlavní motivací pro pokračování v činnosti souboru byla pro mne především téměř polovina života, kterou jsem zde strávil. Nemohl jsem nechat padnout mnohaletou obětavou práci spolutanečníků a kamarádů, kterou bez jakékoliv odměny a ve vlastním volnu věnovali fungování souboru. Když jsem zjistil, že všichni jdou do toho společně se mnou, bylo rozhodnuto. Každý začátek s sebou sice nese spoustu starostí, ale i spoustu nových nápadů a očekávaní.

Jedním z očekávání a především hlavní aktivitou je květnový folklorní festival v Kovářově, který se koná po jedenadvacáté. Jak jste tuto třídenní akci pojali?
Máte pravdu, XXI. jihočeský folklorní festival v Kovářově je naše hlavní aktivita, která má dlouholetou tradici, a proto vyvíjíme veškeré úsilí, aby tato folklorní přehlídka měla pokračování. Nechceme, aby byla pouze jakousi soutěží, měl by to být festival v duchu srdečného setkávání lidí a folklorních souborů jižních Čech. Letošní festival bude mít drobné změny, které se týkají hlavně průběhu festivalu.
Páteční den, který býval věnován přehlídce dětských souborů, jsme programově změnili, protože jsme dočasně pozastavili činnost našeho dětského souboru Kovářovánek. Páteční program jsme proto věnovali bližšímu představení hosta festivalu ve veřejném podvečerním setkání. Zvažujeme, že se v budoucnu k dětskému dni nějakou formou vrátíme.

Hlavní festivalový den bude obdobný jako každý rok. Od rána tradiční jarmark, dopoledne uvítání hostů a po obědě průvod a hlavní přehlídka souborů. V podvečer bude na festivalový den navazovat pouťová zábava, kterou pořádá obec.

Hlavní změnu návštěvníci letos zaregistrují v neděli. Chtěl bych všechny pozvat na krojovanou mši svatou do kostela Všech svatých v Kovářově. Bude to něco nového a věřím, že se důstojně zapojíme do oslav svátku Božího těla. V odpoledních hodinách se vystoupením našeho hosta z Moravy v Pivovarském dvoře Zvíkov s letošním festivalem rozloučíme.

Touto cestou bych chtěl pozvat všechny na letošní folklorní slavnost a požádat obyvatele Kovářova o shovívavost k omezením, která probíhající festival přinese.

Jednou ze snah nového vedení bylo sehnat další členy. Jak to vám to daří?
Členská základna byla vždy alfou a omegou folklorního souboru. V první řadě bych ale chtěl předeslat, že jsme nové členy „nesháněli", náš spolek vždy byl a je dobrovolným spolkem. A doufáme, že bude i nadále sdružovat členy všech věkových kategorií, od dětí po stařenky tak, jak je tomu i v životě.

Organizační změny, které se udály, byly impulzem k návratu některých našich členů z kapely. Ti s sebou přivedli nové tváře. Samozřejmě se dá očekávat, že se členská základna ještě vytříbí, ale situaci, kdy přibylo několik tanečních párů, nové zpěvačky a kapela, považuji za velmi pozitivní obrodu členské základny.

Co je prioritou pro Kovářovan nyní, řekněme, na začátku nové éry souboru?
Soubor musí nyní připravit a nacvičit nová vystoupení, aby byl schopen nabídnout různá představení, a to jak tematicky, tak délkou. Chceme, aby naše vystoupení nebyla jen série jednotlivých navazujících tanců, ale aby byla tematická, aby zachycovala určitou část života lidí na vesnici a prezentovala tradiční lidové zvyky. Samozřejmě z naší oblasti Kozácko.

Naše letošní festivalové vystoupení je koncipováno do prostředí tradiční venkovské tancovačky. V průběhu deseti minut se u muziky v pomyslné hospodě představí takřka celé spektrum venkovského obyvatelstva. Jak se nám to podařilo, musí posoudit diváci sami. 


XXI. jihočeský folklorní festival Kovářov 2016
se uskuteční tento týden od 27. do 29. května.