Při příležitosti oslav významného výročí se už uskutečnily přednášky a koncerty, které minulou sobotu vyvrcholily největší slavností premonstrátů, a to Slavnou mší svatou s poděkováním za 830 let života premonstrátů v Milevsku.

Tuto sobotu se od 14 hodin prostřednictvím vyhlášeného archeologa Pavla Břicháčka mohou zájemci dovědět při prohlídce klášterního areálu zdejší historické zajímavosti. Komentovaná prohlídka se koná v rámci projektu Den otevřených ateliérů.

Součástí oslav, které připomínají rok 1187, kdy byl klášter premonstráty založený, bude také v pátek 24. listopadu od 18 hodin večer otevřených dveří s možností prohlídky kláštera a koncertem Milevského smíšeného sboru v bazilice.