Čtvrteční přednáškový cyklus Prácheňského muzea  pokračuje zítra 19. listopadu. Od 16 hodin bude v přednáškovém sále muzea Josef Vomáčka (1945) hovořit na téma: Lahůdky současné švýcarské architektury. „Tento nezávislý publicista je absolventem Fakulty architektury Českého vysokého učení technického. Kromě výtvarného umění přibližuje posluchačům také svět filmů, hudby,  a stále více i architektury, zejména v poslední době," uvedla přednášejícího Irena Mašíková Konštantová   z Prácheňského muzea.

Josef Vomáčka od roku 1964 pracoval v týmech předních českých režisérů, jako byli Věra Chytilová, Jiří Krejčík, Martin Frič nebo Otakar Vávra. Tři roky byl režisérem Československého rozhlasu, po srpnu 1968 musel tuto práci opustit. Potom často střídal zaměstnání. Byl například spoludramaturgem  neveřejných filmových promítání  v tehdejším Divadle hudby  a na dalších místech v Praze, po listopadu 89 byl například organizačním šéfem Syndikátu novinářů, ředitelem nakladatelství Pragma, dramaturgem a provozovatelem předních pražských jazzových klubů a šéfredaktorem vysokonákladového týdeníku PRO.  V poslední době pro televizi recenzuje filmové akce, výstavy a architekturu.

Josef Vomáčka byl dále autorem mnoha výstav v Česku, Německu a Rakousku a 237 výstav moderního českého umění. K tématu čtvrteční přednášky v Písku Josef Vomáčka říká: „Uvedu zajímavé příklady současné švýcarské architektury, která je ovlivněná původní vysokohorskou domácí architekturou. Přitažlivé je používání jak nových hmot, tak samozřejmě dřeva jako přirozeného a přístupného stavebního materiálu."

Poslední přednáška tohoto měsíce se v Prácheňském muzeu uskuteční ve čtvrtek 26. listopadu od 16 hodin. Kristýna Brožová a Adam Hnojil seznámí posluchače s pohnutými osudy obrazu Hippolyta Soběslava  Pinkase z roku 1861 Modlitba za oběšence.
Tento unikátní obraz ze sbírek Alšovy jihočeské galerie bude ve dnech 24. až 29. listopadu vystaven na mimořádné krátkodobé výstavě v Rytířském sále Prácheňského muzea.