Zcela zaplněná  klubovna Městské knihovny v Písku znovu potvrdila, že  o regionální literaturu je stále větší zájem. Začátkem minulého týdne se v klubovně konal slavnostní křest nové knihy Jiřího Fröhlicha Královské město Písek z pohledu  archeologa.

Kmotrem byl Ondřej Chvojka z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity České Budějovice, autor mnoha prací    o archeologických výzkumech a nálezech především na jihu  Čech. „Tato knížka je i dobrou inspirací pro archeology v jiných městech, protože každé město by si něco takového zasloužilo," myslí si Ondřej Chvojka.

Fröhlichovu knihu vydalo nakladatelství Blanice. „Pro mě to byla první knížka, kterou jsem vydala, aniž bych ji napsala. Shodou okolností první, která vyšla v roce 2013 v nakladatelství Blanice, byla naše společná s Jiřím Fröhlichem nazvaná Stará Otava mezi Strakonicemi," uvedla vydavatelka a spisovatelka Jaroslava Pixová.

Mezi účastníky křtu byl také písecký spisovatel Ladislav Beran. „Musím říct, že když vyjde nová knížka o Písku, tak mě to jako píseckého patriota potěší. Mimochodem, ta autorova  zmínka  v úvodu knížky o patriotech, tu bych taky podepsal. Faktem je, že nám Jirka na křtu knížku celou hezky převyprávěl a i když jsem dost věcí věděl a znal z vyprávění, o vojenské střelnici přes řeku jsem slyšel poprvé. Jako malý kluk jsem se táty kolikrát ptal, proč to  tak u vody je a nevěděl. Takže Jirko, díky!  Můj kamarád Karel Čabrádek tvrdí, že autor by měl o sobě čas od času dát vědět, to aby čtenáři na něho nezapomněli. Jirka to právě teď udělal a na takovou knížku, která se mu fakt povedla, se nezapomíná. Jinak díky za zmínku o Evě Koppové, protože ta jako archeoložka do Prácheňského muzea bude vždycky patřit," konstatoval Ladislav Beran.

Podepsanou knížku známého píseckého archeologa si z klubovny městské knihovny odnášela také Zdena Prášková. „Mám doma už slušnou sbírku regionální literatury. Ráda si v ní čtu, píše se tam    o lidech, z nichž  mnohé znám. Většinou nevynechám žádný křest nové knihy," řekla Zdena Prášková.

Fröhlichova kniha, ostatně jako všechny jeho dřívější, je  plná faktů, často i neznámých, a zajímavostí. Dvacet kapitol provede čtenáře po místech spjatých s historií Písku. Zajímavé byly nálezy u děkanského kostela Narození Panny Marie. „Při archeologickém  výzkumu  v roce 2006 jsme s archeologem Jaroslavem Jiříkem odkryli řadu hrobů. 
V prostoru západně od věže byly  objeveny dva mělce umístěné hromadné hroby, 
v kterých byly pohřbeny převážně děti. Není vyloučeno, že hroby vznikly až po zániku hřbitova. Důvodem mohla být například epidemie nebo vojenské události z let 1619 až 1620, kdy bylo vyvražděno téměř všechno obyvatelstvo města," vysvětluje Jiří Fröhlich