Dopoledne ji navštívili tři třídy z milevského gymnázia a odpoledne přes osmdesát lidí. Zájemci měli možnost vyslechnout ke knihám také odborný komentář ředitele Milevského muzea Vladimíra Šindeláře.

Z depozitáře vybrali podle zástupkyně ředitele Milevského muzea Heleny Pohořálkové 29 unikátních knih.

Nejvzácnější vystavenou knihou byla zrestaurovaná Bible česká vydavatele Pavla Severina z Kapí Hory, která vyšla v Praze v roce 1529, dále první tištěné vydání Jarlochovy kroniky z roku 1764, vandrovní knížka z roku 1827, čítanky z let 1851 a 1872 a zemský zákoník z roku 1686.

Byly tu ale i zajímavosti jako například Dějiny velké revoluce ve Francii, které vyšly v Berlíně roku 1790 i s plánem Bastily, tedy v době, kdy byla tato historická událost na samém počátku. Mezi další zajímavé knihy se řadí třeba i kniha Popis kraje Táborského z roku 1794, jejíž součástí je i mapa Táborského kraje.