Koncertem připomněl ředitel Milevského muzea Vladimír Šindelář zdejší významnou osobnost. Premonstrátský kněz Jiří Evermod Košetický tu působil v letech 1675 až 1677 a pak v letech 1680 až 1686. Prostřednictvím jím zaznamenaných písní z Milevska a okolí připomíná zdejší život v době druhé poloviny 17. století. Soubor Ritornello i díky nim a vlastní originální interpretaci na dobové nástroje doprovázené slovem, poskytl návštěvníkům nevšední zážitek. Odcházeli doslova nadšení. Umělecký vedoucí souboru Michael Pospíšil připomněl Jiřího Evermoda Košetického nejen jako vzdělaného písmáka, ale i jako člověka se smyslem pro humor.

Dodnes se ve Strahovském klášteře dochovalo i mnoho knih, které napsal. "Je autorem glosáře nazvaného Quodlibetica (Co je libo), kde zahrnuje důležité události, ale i ty z místního života. Jako třeba proč Francie vyhlásila válku habsburské monarchii a který darebák jim na farní zahradě ukradl jablka. Je i autorem zajímavé kuchařky. Právě on jako první v českém jazyce použil v roce 1690 termín španělský ptáček, jeho recept se nazýval Kterak se španielský ptáčci dělati mají. V Milevsku vyšla také roku 1686 jeho kniha nedělních kázání. Ve svých knihách zaznamenal Košetický dobové lidové písně i hádanky, z nichž některé jsou velmi zemité, ale především zachytil ducha doby,“ vysvětlil Vladimír Šindelář.

A jak to začalo s muzeem?V roce 1927 vznikl oficiálně Muzejní spolek v Milevsku a 29. srpna roku 1937 byla otevřená první expozice muzea v přízemí budovy radnice na náměstí. Jeho sbírky se od té doby několikrát stěhovaly. Naposledy to bylo před čtyřmi lety, kdy se celé muzeum stěhovalo z prvního nádvoří milevského kláštera na druhé. Znamenalo to vybudování nových expozic, které jsou stále doplňovány a obměňovány.