Šperky, jaké dodnes nosí obyvatelé Afriky, keramika ze Středního Východu, vánoční ozdoby z evropských zemí, ale  i předměty, které  dokumentují život ve vzdálené Austrálii.
To všechno najdou návštěvníci Městské knihovny v Písku, kde je v prvním patře otevřena výstava Klubu cestovatelů.

Výtvarné práce zde vystavují klienti  chráněné dílny občanského sdružení HORIZONT  z Písku a Protivína, Denního stacioáře Duha Písek a Domova svatého Linharta  z Chelčic v sousedním strakonickém okrese.

Naprostá většina  vystavujících lidí se zdravotním handicapem se do žádné ze zemí nepodívala, přesto dokázali obdivuhodně zachytit tamější přírodu, život lidí, jejich kulturu, zvyky a tradice.
Na začátku byl projekt Mileny Šírové z oddělení naučné literatury písecké knihovny.

„O integraci zdravotně postižených lidí se dost mluví, ale to, co se dělá, není vždy to pravé, co tito lidé potřebují a co jim přinese uspokojení. Hodně jsem se zamýšlela nad tím, jak je motivovat, a výsledkem je  dlouhodobý komunitní projekt Klub cestovatelů," uvedla Milena Šírová.

Za pomoci její kolegyně z písecké knihovny  Lucie Jedličkové a písecké výtvarnice  Marcely Uhrové, která již dlouhodobě spolupracuje s občanským sdružením HORIZONT, a dalších učitelek výtvarné výchovy se podařilo  získat zájem zdravotně postižených i lidí v jejich nejbližším okolí. Významnou pomoc a podporu při realizaci projektu poskytly sociální pracovnice z jednotlivých zařízení.

„Klienti se pravidelně  jednou za dva měsíce scházeli v klubovně knihovny, kde jsme si povídali o tom, jak se v tom kterém světadíle nebo konkrétní zemi žije, jaká je tam příroda a kultura, čím tamní lidé obohatili svět," doplňuje Milena Šírová.

Velkou radost má zejména z toho, že mnozí klienti, zejména z Horizontu, kteří to mají do knihovny nejblíže, se stali jejími pravidelnými návštěvníky. V literatuře a na internetu si sháněli  co nejvíce informací o současném životě, ale i o historickém vývoji. Dá se říci, že cestovali nejen prostorem, ale i časem.

Návštěvníci tak mohou obdivovat keramický talíř s perskými motivy už zkušené výtvarnice  Markéty Holkupové. „Máme výhodu, že v Horizontu máme vše potřebné i vypalovací pec," zdůrazňuje Michaela Kadlecová, když popisuje výrobu svých keramických kočiček.

Zaujmou i obrázky jihočeského baroka, rybníků kolem Blatné nebo keramická ryba  výtvarnice z Horizontu. Klienti Duhy zase pro výstavu připravili obrázky malé  opičky, mumie  nebo beduínů v poušti. Klienti nezapomněli ani na  země nejblíže k České republice.  Výtvarná díla  představují především vánoční tradice Německa, Rakouska nebo Anglie. K nejzajímavějším určitě patří motivy anděla.

Milena Šírová už dnes přemýšlí o tom, jak bude projekt pokračovat příští rok.