Rodák z Prahy studoval na Husově bohoslovecké fakultě. Působil v Podbořanech, v Kadani a od roku 1983 žije s rodinou v Písku. Působil také v komunální politice, byl také zastupitelem a místostarostou města Písku a členem zastupitelstva Jihočeského kraje.

Malování se věnuje od dětství, základy získal na UMPRUM, ale brzy si začal hledat vlastní cestu. Věnuje se zejména grafice a oleji na plátně, mezi oblíbené techniky patří i kvaš, akvarel, perokresba a v neposlední řadě kolorovaná kresba.„Michael je posláním teolog a je to na jeho obrázcích vidět. Je na nich poselství, které k nám promlouvá. Michael Šojdl netvoří proto, aby se prezentoval na výstavách, ale z prosté vlastní vnitřní potřeby. Kde nestačí slova, bere do ruky štětec a barvy,“ řekl při zahájení výstavy Zamyšlení v modré v Prácheňském muzeu,“ písecký fotograf Jan Vávra.

Pro Michaela Štojdla je charakteristická modrá barva, která jeho obrazy činí velmi příjemnými a uklidňujícími.. Odborníci i laici se shodují, že jeho tvorba stále více odpovídá tomu, na co umělec myslí. Je to jeho vztah k Bohu, k církvi a ke křesťanským hodnotám vůbec, ale také láska ke všemu krásnému, ke krajině a přírodě. Objevují se v ní stále více náměty z Písku a okolí.