PÍSEK
Kino Portyč:
10.00 Noe  Vstupné 80 Kč, nad 65 let 50 Kč.

17.30 Stoletý stařík, který vylezl z
okna a zmizel  Vstupné 120 Kč.

20.00 Bony a klid 2
Vstupné 110 Kč.

Městská knihovna:
17.15 Zdravá záda
Interaktivní přednáška Martina Hojdy.

Petrinum:
19.00 Rusko – zážitky ze Sibiře
Z pohledu misionářky Veroniky Čermákové.

Sladovna – Debatní trámy:
18.00 Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela

Šikovní výtvarníci:
17.00 Dekorace mozaikou
Stůl, tác, květináč.

NOVÝ DVŮR
Hříbárna:
10.00 Jarní třídění hřebečků v testačním zařízení ČT, CS a KK

MILEVSKO
DDM:
15.00 Orientální tance
Ukázka ZÚ pro rodiče i veřejnost.

Dům kultury:
9.00 11. Den zdraví