PÍSEK
Sladovna:
18.00 Legenda H+Z aneb Listování

Areál Lesnické školy:
9.00 Chovatelská přehlídka trofejí
Výstava potrvá do 4. května.

MILEVSKO
Kino Bios „eM":
20.00 Grandhotel Budapešť
Komedie. Vstupné 100 Kč.