PÍSEK
Kino Portyč:
20.00 Klub poslední naděje
Vstupné 100 Kč.

MILEVSKO
Latinská škola:
19.00 Křeslo pro Gabrielu Kabátovou
Přednáška zaměřena na situaci ve vězeňství, stávajících problémů, recidivy.