Celkem třikrát se autoři koncepce sešli v Písku s představiteli a příznivci kulturního dění. Jejich dílo nebylo přijato bez připomínek, nicméně radní města nyní materiál schválili. Ne však bezvýhradně. „Něco si z toho určitě vezmeme, některé věci se mi líbily a budou podle mě použitelné pro Písek. Závazek, že budeme každý rok dávat minimálně sedm procent z rozpočtu města do kultury, jsme ale nepřijali,“ podotkla starostka Písku Eva Vanžurová.

Koncepce navrhovala dlouhodobé stabilní financování kultury částkou minimálně ve výši sedmi procent z rozpočtu, a to bez investičních akcí. K takovému závazku se rada města neupsala.