Milevský místostarosta Martin Třeštík na úvod čtvrteční vernisáže připomněl, že František Doubek se sice z Milevska odstěhoval do Písku, ale s Milevskem zůstal spojen. „Pro město, pro nás je velkou ctí, že se můžeme podílet na spolupořadatelství této výstavy, která se koná i v jiných místech Jihočeského kraje," řekl Martin Třeštík, který na vernisáži výstavy přivítal Jiřího Reiniše, blízkého přítele Františka Doubka, který působí v galerii Zlatý kříž v Českých Budějovicích, a bývalého milevského děkana Jakuba Berku, jenž z Milevska odešel do pražských Nebušic.

Ten věnoval Františku Doubkovi báseň od Jiřího Wolkera Žebráci a poté řekl: „Lidské srdce je branou do duše a oko je jeho oknem. Tohle pasuje na tvorbu, um a kumšt mistra Františka Doubka. Netřeba mluvit o jeho životě, vy jste ho znali. Obdivuji schopnost jeho oka, přesnost ruky, cit… Skláním se před tímto velkým umělcem. Osobně jsem ho neznal, ale jeho dílo jsem jako malý chlapec poznal a netušil, že ve zralém věku mu mohu na tomto místě vzdát hold."

Jiří Reiniš, jak řekl, měl to štěstí, že s Františkem Doubkem prožil nejhezčí léta jeho života. „Františkovy projekty, které uskutečnil, byly veliké. Byl velice pracovitý, precizní, byl to erudovaný renesanční člověk," poznamenal Jiří Reiniš. „Dá se říci, že jeho celá tvorba naučila plno lidí zvedat hlavu v tom pravém slova smyslu. To znamená zvedat hlavu nad krásou, která je okolo nás. Jsou to domy, které již třeba ztrácejí svoji krásu, věci, které zdobí domy, věci, které nám připomínají minulost, které nás dojímají, a říkáme, že jsme hrdi na to, co vytvořili naši předkové. To všechno se snažil František zachytit," řekl.

Výstavu Česká státnost doplní 14. srpna vzpomínkové setkání v Galerii M. „Tam bychom chtěli vzpomínat na Františka úplně neformálně a chtěli bychom, aby tento večer mu byl celý věnován," uzavřel Jiří Reiniš, kterého potěšila účast lidí na vernisáži. Těch dorazilo několik desítek.