Jednou z akcí připomínající  nedožité 80. výročí narození  bývalého prezidenta, dramatika a spisovatele Václava Havla je výstava, která je ode dneška do 23. října otevřena  v chodbě knihovny Prácheňského muzea v Písku.  Na výstavě nazvané Stopy Václava Havla v Písku najdou návštěvníci dokumenty ve formě novinových článků, dosud neznámých fotografií a filmového záznamu ze dvou prezidentských návštěv ve městě nad Otavou v letech 1990 a 1996," informovala kurátorka výstavy Irena Mašíková Konštantová.

Poprvé Václav Havel přijel do Písku 29. května 1990. Jeho první zastávka byla ve Střední lesnické škole  Písek, kde besedoval se studenty a také s nimi poobědval.  I když v programu návštěvy nebylo tehdy setkání s občany, mítink se přece je uskutečnil. „Na Velkém náměstí se totiž shromáždilo na dvacet tisíc lidí. Václav Havel je nechtěl zklamat. Přerušil plán cesty a zajel  na náměstí, kde alespoň krátce promluvil k obyvatelů Písku a okolí," napsal v knize Písecké XX. století ředitel Prácheňského muzea Jiří Prášek.

Druhá návštěva se uskutečnila  o šest  později, a to ve dnech 17. a 18. října. Tehdy se  prezident zúčastnil besedy s občany a večer vhozením kytice bílých růží do řeky Otavy u městského ostrova uctil památku Tibora Danihela, který se utopil po útoku skinheadů. Druhý den prezident besedoval se studenty středních škol  a v obřadní síni radnice se zastupiteli města. Kromě Písku Václav Havel   v roce 1995 navštívil Lety a Čimelice.