Písek - Návštěvníci, kteří si v tomto týdnu v dopoledních hodinách přijdou prohlédnout stálé expozice nebo výstavy v Prácheňském muzeu, dostanou ještě bonus v podobě Jihočeské folklorní abecedy.
„Toto nahlédnutí do jihočeského folkloru jsme poprvé uspořádali před několika lety. Letos je pořádáme opět těsně před závěrem školního roku, kdy se děti už tolik neučí a mají víc času i na podobné akce,“ vysvětlila muzejní pedagožka Klára Koubová. Základní a mateřské školy se přihlašují na hodinové programy a ukázky folkloru žáky baví.

Přesvědčili o tom chlapci a děvčata ze 4. třídy ZŠ Svobodná, kteří včera dopoledne přišli do muzea s třídní učitelkou Evou Hroudovou a její asistentkou Hanou Horníkovou. „Téma folklorní abecedy navazuje na výuku. Nyní jsme se zabývali historií města Písku a navíc tato třída je hudební, takže folklor je dětem blízký,“ uvedla Eva Hroudová.

Jedna z prvních zastávek byla v Rytířském sále hradu, kde je do tajů hry na dudy zasvětila Ludmila Vilánková z Prácheňského souboru písní a tanců Strakonice. „Zájem dětí i dalších návštěvníků muzea, kteří si vystoupení přišli poslechnout, mě překvapil. Písničky, které znali, si školáci se mnou i zazpívali,“ měla radost Ludmila Vilánková.

Hudba a tanec čeká návštěvníky muzea ode dneška do pátku i v Galerii. Včera tady byl průvodcem jihočeským folklorem Josef Handrejch, jeden z vedoucích píseckého souboru Písečánek. „Skotové na dudy pískají, jenomže my, Češi, si při tomto nástroji chceme také zazpívat. A protože jsme vynalézaví, našli jsme řešení. Do skotských dud se musí foukat, kdežto do vaku českých se vzduch žene dmýchacím vakem,“ vyprávěl Josef Handrejch.

Tanečnice Marie Kulíková a Julie Zedníčková předvedly mimo jiné vířivé tance nebo také taneční hry. Do výuky se na závěr zapojili nejen čtvrťáci ze ZŠ Svobodná, ale i jejich učitelky.

V expozici venkova si děti vyzkoušely, jak se zdobí hnětýnky a své výtvory mohly také ochutnat. Trpělivými učitelkami byly dobrovolné hasičky z Čížové Alena Dudová, Jana Kropáčková a Mirka Janáčková, které se společně s dalšími ženami v obci starají, aby tyto posvícenské sladké dobroty ze svátečních stolů nezmizely.