Dalším kandidátem na senátora volebního obvodu číslo 12 (Strakonicko, část Písecka a Prachaticka) je za Stranu zelených Pavel Buček.

Proč jdete do blížících se senátních voleb? Co si od nich slibujete jako kandidát i jako občan?

Chci se podílet na prosazování rozumných a dobrých řešení problémů To, co se dnes jeví jako jediné možné řešení, může být za pár let problémem, se kterým si nebudeme vědět rady. Zisky kohokoliv by neměly mít přednost před zdravým a spokojeným životem nás všech.

Jakou dominantní vlastnost by měl mít senátor a proč?

Slušnost, zásadovost. Pokud se rozhodne pro nějaké řešení, musí stoprocentně vědět proč a za toto rozhodnutí také převzít zodpovědnost. Hlavně se nerozhodovat podle momentální nálady, případně politické situace. Prostě držet slovo. Senátor musí umět jednat s každým, kdo o to stojí, umět využívat své funkce k intenzivním jednáním s lidmi, ať už ze státní správy nebo s občany, a pokoušet se hledat s nimi správná řešení pro příslušný region.

Jednoduše řečeno, být tomuto regionu k dispozici. O čem mluvím, je dnes jasné v souvislosti se snahami některých poslanců vytěsnit občanská sdružení ze stavebního řízení. Prostě o nás bez nás. Nedělám si iluze o všemocnosti Senátu, ale je dobré řídit se tím: Alespoň jsem to zkusil. Pokud se něco podaří a bude dobré věci pomoženo, pak hurá! V našem kraji je nemálo problémů, které volají po smysluplném řešení. Namátkou – strakonické náměstí, cyklostezky, místa k parkování, staré ekologické zátěže.

Co podle vás na vesnicích a ve městech nejvíc schází?

Ve městech chybí větší snaha o dodržování pořádku, lidem vadí znečišťování veřejných prostranství, prašnost, hluk, rušení nočního klidu, provoz v ulicích i v centrech měst a s tím související problémy s parkováním. I většina vesnic má problémy s nadměrným silničním provozem. Než obchvaty, raději bych se přimlouval za tunely. Parkování pod zemí může také ledacos vyřešit. Ve městech mi chybí snaha zařadit cyklisty do běžného provozu a z center vytěsnit motorová vozidla, hlavně nákladní.

Cyklistům chybí průjezdy městem, značení, vyčlenění části komunikace. K vesnicím se chci vrátit ještě z pohledu jejího vylidňování. Lidé na venkově žít chtějí, ale chybí zde pracovní příležitosti, a tak za prací dojíždějí. Nové pracovní příležitosti by se mohly vytvořit v souvislosti s pěstováním energetických plodin, produkcí biopotravin, s turistikou.

Pokud byste mohl něco změnit v českém zákonodárství, jaké změny byste v něm provedl?

Naše legislativa volá po zjednodušení, ujasnění kompetencí a zodpovědnosti za určitá rozhodnutí. Musí být jednoznačně jasno, kdo za co může. Vymahatelnost již daných legislativních norem by také mohla být lepší.Také bych odstranil výjimky z těchto norem. Pokud má něco platit, tak za všech okolností stejně a pro všechny.

Chybí mi skutečná ochrana občanů. Díky různým právním kličkám mnohdy zůstává spravedlnost slepá. V poslední době mám také problém s chápáním právních norem, které umožňují různým investorům na našem území podnikat. Jsou podpořeni všelijakými úlevami, o kterých se českému subjektu může jen zdát.

Čím chcete zapůsobit na své voliče?

Tím, že za mnou nejsou žádné levárny. Také tím, že díky dlouholeté praxi lékaře jsem schopen vyslechnout a vnímat problém toho druhého a podle svých možností mu pomoci. Pracuji v píseckém zastupitelstvu a jsem v kontaktu s problematikou komunální politiky. Jsem realista, uvědomuji si, že dnešek je ochoten pracovat pouze s penězi, velmi málo s ideály, morálkou, city, altruismem, tolerancí nebo třeba slušností.

Jaké jsou vaše záliby, co práce, co rodina?

Zahrada, les, pes Míša, turistika všeho druhu, velehorská i cyklo, sbírka hudebních nástrojů, na které se stále nemohu naučit hrát. A rodina.