"České firmy se v posledních letech etablovaly jako dodavatel vybavení pro zahraniční kosmické mise. Dalším logickým krokem je vybudovat kapacity pro vývoj celých kosmických misí. Ty jsou nákladnější, ale také mají mnohem vyšší přidanou hodnotu a provází je vyšší návratnost investic," uvedl ředitel Odboru ITS a kosmických aktivit ministerstva dopravy Václav Kobera.

Agentura ESA už vyhlásila první dotační výzvu s termínem přihlášek do 14. prosince, která je zaměřena na využití nových technologií pro vědecký výzkum. Druhá výzva bude následovat ještě letos a zacílí na představení technologií pro ryze komerční prostředí a pro potřeby státu. Obě dotační soutěže jsou plánovány na příštích deset let.

Agentura bude mise vybírat dvoukolově, čtyři vybraní uchazeči pak získají kontrakt na studii k rozpracování svého návrhu do detailů. Každý uchazeč může dostat na návrh deset milionů korun, musí však počítat i s vlastním financováním. Výsledkem studie by měl být plán mise a také rozpracování zapojení českých firem do výroby. Právě podíl českých komponent, celková přidaná hodnota a obchodní příležitosti by měly podle ministerstva být důležitými kritérii pro výběr. V případě finančních možností mohou být vybrány i dva návrhy.

Český vesmírný průmysl jen letos podílel na několika velkých kosmických projektech. Například v září vynesla Evropská raketa Vega 53 družic, které byly postupně během letu uvolňovány z vypouštěcího zařízení české výroby, což byl nejnákladnější kus českého hardwaru od ESA v roce 2008. V únoru se pak české subjekty podílely startu sondy Solar Orbiter.