DŮLEŽITÉ KONTAKTY

- Číslo na krajskou hygienu 736 514 386

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Celostátní informační linka pro občany v souvislosti s koronavirem - 1212

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

V souvislosti s preventivními opatřeními zavedenými kvůli nebezpečí šíření koronaviru na území České republiky hygienici žádají obyvatele, aby krizové telefonní linky využívali pouze pro nezbytné zdravotní informace a jako zdroj odpovědí na dotazy obecného charakteru použili například emailovou adresu koronavirus@khscb.cz nebo web www.koronavirus.mzcr.cz, či nové stránky Jihočeského kraje. 

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Co je koronavirus?Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu. 

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?
Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?
Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?
Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

Lidé pomáhají lidemSousedé si pomáhají při pandemii. Podívejte se, kdo vás v okolí potřebuje

Dovoz potravin

Moje Lhota rozváží potraviny zdarma každý všední den od 17 do 20 hodin. Nakupovat můžete na www.mojelhota.cz. „V případě, že jste v karanténě nebo máte zdravotní potíže, prosíme, abyste nás o tom informovali. Rádi vám i vašim blízkým nákup zavezeme, ale podnikneme opatření, abychom ochránili naše kurýry,“ vzkazuje tým Moje Lhota.

Zájemci o stravování z řad seniorů, kteří dosud docházeli do nyní uzavřených jídelen, si mohou objednat dovážku obědů domů. Dovážku obědů si mohou přihlásit i potřební senioři, kteří dosud žádnou službu střediska nevyužívali. Městské středisko sociálních služeb Písek přijímá telefonické objednávky obědů vždy den předem od 8 do 13 hodin na telefonních číslech: 382 214 245 či 382 213 974. Zde také obdržíte všechny další potřebné informace. „Obědy lze objednávat z provozních důvodů pouze na všechny pracovní dny v týdnu nebo celý týden včetně víkendu. Nebude možné si vybírat jen jednotlivé dny. Upozorňujeme, že je nezbytné dodat na předem domluvené místo jídlonosiče, a to nejlépe dva kusy,“ informovala Marcela Průšová, ředitelka střediska.
Písečtí senioři a lidé se zdravotním postižením mohou taktéž využít nabídku na pořízení nejnutnějších nákupů v hodnotě maximálně 500 korun nebo vyzvednutí léků v lékárně. Platba v hotovosti bude provedena vždy až po převzetí nákupu. Tuto mimořádnou službu si lze objednat na čísle 731 517 801 (Taxík Maxík).
„Opatření bude v platnosti minimálně do úterý 24. března, pokud nedojde k dalšímu jinému vládnímu nařízení v důsledku vyhlášeného nouzového stavu,“ doplnila Marcela Průšová.

ÚŘADY:

Městský úřad Písek
Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 19 Písek
Budovcova 207/6, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

Telefon: 382 330 111, 382 330 555

Po dobu trvání nouzového stavu mohou své žádosti klienti na odborech osobně vyřizovat osobně jen v pondělí od 8 do 11 hodin a ve středu od 13 do 16 hodin. Do obou budov úřadu – na Velkém náměstí i v Budovcově ulici – bude otevřen jen hlavní vchod. Mimo uvedené hodiny bude úřad pro veřejnost uzavřen. „Prosíme občany, aby vyřizování svých záležitostí řešili raději písemně,e-mailem nebo telefonicky a omezili tak svůj přímý kontakt s pracovníky i dalšími klienty úřadu, případně navštívili pouze recepci,“ apeluje mluvčí radnice Irena Malotová. Pokud lidé musí bezodkladně úřad navštívit, měli by mít zakrytá ústa rouškou či šátkem. Zrušeny jsou také zkoušky autoškol a konat se nebudou až do odvolání ani již naplánovaná jednání komisí a výborů.

Městský úřad Milevsko
V Milevsku budou úřední hodiny v pondělí a středu od 9 do 10.30 a od 14 do 15.30 hodin. „Lidé musí nejprve zavolat a osobně přijít jen v opravdu nutných případech,“ uvedl místostarosta města Michal Horek.
Městský úřad Protivín omezil chod všech odborů a organizačních složek města. V provozu bude pouze podatelna na radnici, a to ve dnech pondělí, středa a pátek od 7 do 10 hodin.

Úřad práce
Na Úřadu práce ČR je možné vyřídit většinu záležitostí elektronicky. Přistupuje proto s účinností od 16. března 2020 k některým organizačním změnám, které omezí osobní kontakt s veřejností a eliminují tak riziko šíření nákazy koronavirem jak v případě klientů, tak i samotných zaměstnanců úřadu. Přijatá opatření nebudou mít dopad na poskytování služeb klientům. V důsledku maximální snahy o zajištění ochrany zdraví veřejnosti i zaměstnanců a současně všech klíčových činností, zejména pak evidence uchazečů o zaměstnání, řádné výplaty dávek a podpor, přistupuje Úřad práce ČR k následujícím organizačním opatřením: 

•      ÚP ČR vyzývá veřejnost, aby s jeho zaměstnanci komunikovala primárně elektronicky, prostřednictvím telefonu nebo provozovatele poštovních služeb.
•      ÚP ČR rovněž žádá klienty, aby důsledně zvážili, zda je nutné realizovat podání, která není možné učinit elektronicky, okamžitě. Jeho zaměstnanci jsou připraveni konzultovat s lidmi jednotlivé případy „na dálku“ a najít jiná vhodná řešení, bez negativních dopadů na veřejnost.
•      Tiskopisy a další důležité dokumenty mohou lidé odevzdat také do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě.
•      Výplata dávky v hotovosti nebo v poukázkách proběhne v případě jednotlivých klientů po předchozí telefonické domluvě.
•      Osobní jednání bude umožněno po předchozím objednání. 

Žádosti, které si klienti běžně vyřizují na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR, je možné zaslat též e-mailem, a to i bez zaručeného elektronického podpisu. Přílohou takového emailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o dávku s podpisem, sken/fotografie uhrazených nákladů na bydlení apod.). Pokud klient touto cestou požádá o jakoukoli podporu/dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je nutné, aby do žádosti uvedl také své telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem.

Finanční úřad

Od 16. 3. 2020 od 11:00 se v jižních Čechách DOČASNĚ uzavírají pracoviště v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“. V Jihočeském kraji se jedná o územní pracoviště v Blatné, Dačicích, Kaplici, Vodňanech
a Trhových Svinech. Ostatní pracoviště budou v pondělí a středu zpřístupněna veřejnosti od 8:00 do 11:00 hodin.
Po dobu zákazu volného pohybu osob je omezen provoz pokladen pro platby v hotovosti. Veřejnosti bude pro platbu v hotovosti zpřístupněna pouze pokladna na Územním pracovišti v Českých Budějovicích, a to také pouze v pondělí a středu od 8:00 do 11:00 hodin. Všechny klienty žádáme, aby zodpovědně dodržovali pravidla zodpovědného chování, zejména dostatečné rozestupy v délce minimálně 2 metry. 
Na každém územním pracovišti bude v pracovní době zpřístupněn označený box pro bezdotyková podání (prosíme, aby podání byla vhazována v obálkách, případně sepnuta sponou, aby nedošlo k oddělení případných příloh). Tento box bude využíván nejenom pro daňová přiznání, ale jakákoliv podání finanční správě. Apelujeme na daňovou veřejnost, aby v podáních důsledně byly vždy uvedeny kontaktní údaje pro vzdálenou komunikaci (zejména mobilní telefon, telefon, email), pro případnou komunikaci ve věci těchto podání. 
Samostatně upozorňujeme na žádosti o zvláštní režimu dle zákona o evidenci tržeb (tzv. „bločky“).  Finanční úřad pro Jihočeský kraj žadatele prosí, aby případné žádosti vhazovali do bezdotykových boxů. Žádosti budou vyhodnoceny a žadatelé budou informováni prostředky vzdálené komunikace
o připravených dokumentech a bločcích k převzetí. Předání těchto dokumentů předpokládáme v druhé polovině dubna 2020 (přičemž řešená povinnost nabývá účinnosti od 1. května 2020).  
Doporučujeme ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace (např. www.daneelektronicky.cz, datové schránky, e-mail).

Pro zodpovězení dotazů k aktuální situaci využijte následující telefonní čísla:
387 723 111      (ÚP v Č. Budějovicích)    380 760 111      (ÚP v Č. Krumlově)
384 353 111      (ÚP v J. Hradci)               382 750 111      (ÚP v Písku)
388 371 111      (ÚP v Prachaticích)         383 363 111      (ÚP ve Strakonicích)
381 480 111      (ÚP v Táboře)   
387 722 111      (FÚ pro Jihočeský kraj) 

Pro zodpovězení dotazů zejména v oblasti Elektronické evidence tržeb využijte telefonní číslo: 225 092 392 

ORGANIZACE A INSTITUCE: 

Parkoviště Písek
Parkování na Velkém a Alšově náměstí je dočasně neplacené, avšak pouze v nutném případě a na dobu nezbytně nutnou pro zajištění základních potřeb.

Nemocnice
S účinností od 17. 3. 2020 ruší okresní nemocnice Jihočeského kraje všechny plánované operace a omezuje ambulantní výkony i vyšetření, u kterých je to medicínsky bezpečné.
„Na základě rozhodnutí vlády bude opatření zrušení veškerých plánovaných výkonů platné po dobu trvání nouzového stavu, tj. do 11. dubna 2020. Zastavujeme zároveň objednávání nových pacientů k těmto procedurám,“ dodal člen představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a.s. Ing. Michal Čarvaš, MBA.

Škola a školka Písek
Město otevře po školce a jeslích také 1. až 5. ročník Základní školy J. K. Tyla, kam budou moct chodit děti zaměstnanců složek IZS, tedy zdravotníků, policistů či hasičů, a dále sociálních služeb, tady především pečovatelek. Děti budou moct být ve škole od 6 do 16.30 hodin a budou mít zajištěnou i stravu. Půjde o děti nejen z Písku, ale z celé ORP Písek.
Rodiče, kterých se tato nabídka týká, musí své dítě přihlásit, o čemž by je měl informovat zaměstnavatel. Zatím podle ředitele školy Pavla Koce nikdo zájem neprojevil, ale jedná se o čerstvou informaci. Škola je na otevření připravena.

Domácí hospic
Domácí hospic Athelas shromažďuje a rozděluje podomácku vyrobené roušky od dobrovolníků z Písku a okolí. Roušky mohou dobrovolníci nosit do hospice, který nově sídlí před areálem písecké nemocnice (v budově, kde je mimo jiné babybox), a to ve všední dny od 8 do 15 hodin. Potřeba jsou roušky ze stoprocentní bavlny, které se dají vyvařit. Lidé mohou nosit i látky, ze kterých dobrovolnice šijí jednorázové roušky. Musí to být stoprocentní bavlna, kterou je třeba přinést vypranou, přežehlenou a zabalenou v igelitovém sáčku.
Více informací získáte na čísle 736 706 518 nebo na e-mailu kontakt@hospic-pisek.cz. Tyto kontakty platí i pro organizace, které by roušky potřebovaly. 

Městská knihovna Písek
Městská knihovna automaticky prodlužuje výpůjčky. „Případné upomínky ignorujte,“ vzkazuje svým čtenářům.

Sběrné dvory 
V pondělí 16. března odpoledne uzavřely Městské služby Písek pro veřejnost všechny sběrné dvory odpadu.

Návštěvy u jubilantů a svatby 
Město Písek ruší po dobu trvání nouzového stavu gratulace jubilantům starším 80 let spojené s osobní návštěvou. Zároveň se ruší také svatby plánované v termínu od 16. března do 24. března.

Smuteční obřady
Z preventivních důvodů budou až do odvolání platit i určitá omezení při pohřebních obřadech na Lesním hřbitově v Písku. Do obřadní síně může vstoupit jen úzký okruh rodiny zemřelého. Ostatní smuteční hosté zůstávají na nádvoří před síní. Smuteční obřad vyřizuje pouze jeden člen z rodiny pozůstalých. Další informace podá obřadník přímo na místě.

Veřejná WC
Městské služby Písek oznamují, že všechna veřejná WC ve městě jsou až do odvolání uzavřena. 

Městské středisko sociálních služeb Písek oznamuje všem strávníkům, že jídelny Nábřežní, Topělecká,  Harantova,  Čechova a Hradiště budou uzavřeny. Zaplacené stravné bude vráceno nebo převedeno do období, kdy tato stravovací zařízení budou opět v provozu. Rozvoz obědů klientům pečovatelské služby bude nadále zajišťován, v odůvodněných případech si proto senioři mohou o tuto sociální službu nyní požádat.

ČEVAK
S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace v České republice je s platností od 16. března 2020 zákaz vstupu všem nepovolaným osobám do objektů společnosti ČEVAK. Až do odvolání budou uzavřena také všechna místa pro platbu za vodné a stočné. Pro tuto úhradu používejte výhradně bezhotovostní platební styk nebo platby na České poště. Údaje potřebné pro zaplacení jsou uvedeny na vaší faktuře. „Dodávky pitné vody zajišťujeme ve standardním režimu, pitnou vodu je možné používat bez jakýchkoli omezení, doplnila Jitka Kramářová.

Sladovna Písek
Sladovna v Písku musela jako všechny další instituce zavřít své dveře pro veřejnost, ale zdejší pracovníci umí čas využít. Uklízejí prostory, skládají skončené výstavy, připravují nové a do toho stíhají šít roušky. Zavřené je také turistické informační středisko, které ale nově upravilo fungování. Každý všední den od 10 do 13 hodin bude na telefonu 387 999 999 připraven někdo z pracovníků. Kromě toho můžete své případné dotazy na íčko či Sladovnu posílat na maily infocentrum@pisek.eu a recepce@sladovna.cz.

DOPRAVA

Zákaz vstupu do autobusu bez ochrany obličeje rouškou

Dopravce ČSAD autobusy zavádí od 17. 3. opatření proti šíření koronaviru - a sice zákaz vstupu do autobusu bez ochrany obličeje rouškou. Za roušku lze považovat: šátek, šálu či podobnou ochranu proti šíření nákazy vzdušnou cestou. Rouška musí být pevně přichycena k obličeji.

Město Písek žádá cestující, kteří využívají městskou hromadnou dopravu o maximální ohleduplnost. Do vozů by neměli vstupovat bez ochrany obličeje a rukou a neměli by zapomínat na dodržování hygienických pravidel. Pokud nemají k dispozici roušku, postačí alespoň šátek, šála či jiná podobná základní ochrana proti šíření nákazy vzdušnou cestou. "Až do odvolání nebude možné platit hotově u řidiče. Nástup bude možný pouze zadními dveřmi, přední dveře zůstanou zavřeny a řidič bude oddělen od prostoru pro cestující. Děkujeme za pochopení, odpovědné chování v této mimořádně náročné době, které spočívá také v dodržování všech přijatých opatření a nařízení," uvedla mluvčí písecké radnice Irena Malotová.

JÍDELNY A RESTAURACE

Indická restaurace Tandoor
Na základě rozhodnutí vlády jsme dočasně uzavřeli všechny naše restaurace. Nadále však funguje rozvoz jídla přes DámeJídlo (ČB, PI, TA) a Otesánek (ČB) a taktéž možnost odnosu jídla s sebou.
Objednávky přijímáme a bližší informace k odnosu jsou na telefonech:
Prachatice 388 310 618
Písek 382 224 697
České Budějovice 387 201 810
Tábor 381 213 250
Další informace a kontakty naleznete na našich stránkách www.indicka.cz. Chápeme potřebu tohoto opatření a děkujeme i Vám za pochopení a přejeme nám všem pevné zdraví.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU

Jak snížit riziko nákazy koronaviru.

Koronavirus v Česku