KDY: Středa 9. října od 19 hodin
KDE: Divadlo Fráni Šrámka Písek
ZA KOLIK: Od 330 Kč

Bezruči pod režijním vedením Janky Ryšánek Schmiedtové se chopili nejklasičtějšího díla českého dramatu – Maryši Aloise a Viléma Mrštíkových. Tragický příběh nešťastné dívky donucené podlehnout společenskému a rodinnému nátlaku zná asi každý. Co je ale na tomto příběhu současného? Jakým očekáváním, požadavkům a „dobrým radám“ jsme vystaveni my? My víme, co je pro tebe dobré, dcero naše.