KDY: Středa 9. října od 17.30 hodin
KDE: Městská knihovna Písek
ZA KOLIK: Zdarma

Tyto otázky zodpoví historik Čeněk Pýcha z Ústavu pro studium totalitních režimů. Zohlední více i méně známé diskuze okolo pomníků včetně zahraničních kauz. Beseda se uskuteční ve středu 9. října od 17.30 hodin v přednáškovém sále písecké knihovny.