KDY: Středa 12. února od 10 hodin
KDE: Senio Point Písek
ZA KOLIK: Zdarma

Ve středu 12. února od 10:00 hodin v klubovně Senior Pointu. V rámci besedy nabízíme možnost individuálních pohovorů.