První vlna, která přišla po vytrvalých deštích ve čtvrtek 8. srpna, zaplavila plovárnu U Václava. Druhá vlna pak kulminovala v noci v úterý 13. srpna. Celý suterén plaveckého stadionu byl zaplaven do výše 3,5 metru. Po opadnutí vody musela být provedena demontáž všech čerpadel, motorů, servopohonů a vše bylo odvezeno na vysušení a k opravě.

Zcela bylo zničeno dřevěné obložení v letních šatnách. Došlo ke spadnutí stropu, který byl zhotoven z Fealu. Následně bylo provedeno odbahnění všech prostor v suterénu. K odstraňování povodňových následků byli povoláni všichni zaměstnanci bazénu i brigádníci.

Po velkém úsilí uklízejících lidí byl vnitřní bazén znovu otevřen v pondělí 7. října 2002, tedy po necelých osmi týdnech od záplav. Odstraňování následků pak pokračovalo celou zimu tak, aby to veřejnost nijak nepocítila a nebyl omezen provoz bazénu.

„Na nejnutnější opravy vyčlenilo město Písek jeden milion čtyři sta tisíc korun, další milion dvě stě tisíc korun pak samostatně na opravu sauny, prováděnou v období od prosince 2002 do března 2003,“ řekl Deníku Jan Liška, vedoucí Plaveckého stadionu v Písku.