Na dramatické dny před pěti lety vzpomíná současný místopředseda TK Písek Václav Topinka: „Stav celého areálu 13. srpna 2002 byl jak z katastrofického filmu, voda sahala až do stropu přízemí hlavní budovy klubu, takže tenisové dvorce byly zákonitě zcela zaplaveny. Voda zničila prakticky všechno, co v přízemí budovy bylo. Odnesla i tréninkový dvorec s umělým povrchem a kompletně zničila kurt číslo pět. Proto jsme museli požádat o dotaci na jeho rekonstrukci."

Povodeň je semkla

Obrovským překvapením pro všechny tehdy bylo, že povodně semkly lidi dohromady natolik, že přicházeli do našeho areálu a pomáhali s odstraňováním ničivých následků. Velkým kladem bylo, že přijeli i bývalí členové klubu, kteří již bydlí mimo Písek. Prakticky svépomocí se všechny kurty, které nebyly vodou a nánosem bahna zcela zničeny, upravily do velice slušného stavu. Nechaly se vyschnout a udělala se na nich generální oprava, opět kromě kurtu číslo pět, který byl zcela zdevastovaný.

Na budově se začaly oklepávat omítky, byly vyneseny všechny nepotřebné a zničené věci, včetně téměř stovky skříněk, sloužících k převlečení hráčů a hráček. Tímto klub vlastně nastartoval sezonu 2002. Během tří týdnů se podařilo upravit kurty do takového stavu, že se na nich dalo hrát a nebyl narušen chod klubu ani pak start družstev v mistrovských soutěžích. To bylo velkým překvapením a obrovským přínosem pro klub, protože se na tomto nejvíce podíleli lidé, od kterých jsme to čekali nejméně. Chodili a ochotně přiložili ruku k dílu.

Bohužel v té době měl klub uzavřenou nevhodnou starou pojistku, na kterou nedostal takové finanční odškodnění, jaké si představoval. Proto požádal Český tenisový svaz o povodňovou podporu. Docílilo se toho, že klub dostal od pojišťovny, města Písku a Českého tenisového svazu částku mezi pěti až šesti miliony korun. Prioritou klubu bylo zcela zrekonstruovat hlavní budovu tak, aby byla do budoucna schopna unést velkou sezonní zátěž, která v ní od jara do podzimu probíhá. Na kurtech i v budově se střídají stovky až tisíce lidí.

Výběrové řízení na opravu hlavní budovy klubu vyhrála firma Kočí. Ta budovu zrekonstruovala za částku zhruba pěti milionů korun. Protože náš klub neměl v té době dostatek finančních prostředků na to, aby tuto sumu zaplatil najednou, mohli jsme po dohodě s inženýrem Radkem Kočím, který byl velice seriozní a přístupný, zbývající částku necelého jednoho milionu korun zaplatit ve dvou splátkách po více než roce. Navíc nám ještě věnoval velice hodnotný sponzorský dar. Velkou měrou se finančně na opravě našeho areálu podílelo město Písek. Všem patří i po pěti letech, za to všechno velké poděkování, stejně tak i několika sponzorům, kteří nám, dle svých možností, rovněž pomohli. Hlavně je to Casta Building CZ a Casta Invest.

Budova klubu je dnes po celkové rekonstrukci a je v lepším stavu, než byla před povodní před pěti lety. Bude to znít ode mne asi podivně, ale skutečnost je taková, že povodeň nám vlastně pomohla k modernizaci celého našeho areálu. Navíc po velkém úsilí mnoha lidí se po velice krátké době opět hrál na některých našich kurtech opět tenis.

Opět se hrálo

Následně byl TK Písek vyhodnocen jako jeden z nejlepších tenisových klubů v České republice. Český tenisový svaz ve spolupráci s Ministerstvem školství, kultury a tělovýchovy ČR přidělil našemu klubu dotaci dvou milionů korun na rekonstrukci areálu s možností využití těchto financí na cokoliv v areálu klubu. Výbor TK Písek rozhodl, že nejvhodnějším řešením bude vybudování zařízení na umělé zavlažování dvorců.

Proto se tato dotace využila, spolu s financemi klubu a od různých sponzorů, na zhotovení tohoto zavlažovacího zařízení, které provedla firma Pokorný nákladem dvou a půl milionu korun. Toto zavlažovací zařízení nám slouží již druhým rokem.

V polovině minulé sezony došlo k neshodám v klubu, které později vyvrcholily odstoupením několika členů výboru TK Písek, včetně jeho bývalého předsedy Václava Šimečka. Současným předsedou klubu je Jan Beran, já jsem místopředsedou, vedoucím areálu je pan Oranský a členem výboru Milan Křižan. Jsem přesvědčen, že všichni pracujeme ke spokojenosti členů klubu, včetně mládeže.