„Náhradní ubytování jsme řešili pro jednu rodinu. Další rodiny byly buď v patře svých domů nebo u svých příbuzných,“ vzpomíná strosta obce Miroslav Vepřovský.

Škody na majetku pomáhaly řešit pojišťovny, finanční pomoc přišla i od státu a z Moravy, při odstraňování škod pomáhali i vojáci. U mostu přes Lomnici nebyla naštěstí porušena statika, takže mohl být bez přerušení potřebnou spojnicí mezi Dolním a Horním Ostrovcem.

„U mostu voda poškodila pouze náběhy, které chrání pilíře před větším poničením, opraveno to bylo dodnes spíše provizorně,“ dodal starosta Miroslav Vepřovský.