„Hořel odpad na ploše velké přibližně patnáct krát dvacet metrů," upřesnila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů s tím, že k zásahu operační středisko vyslalo profesionální jednotku z Vodňan a tři sbory dobrovolných hasičů z blízkého okolí. "Celkem na místě operovalo šest cisteren."

Zásah vedli hasiči v dýchací technice. Během hašení bylo třeba doplnit dýchací lahve, ty jsme si přivezli ze Strakonic. Později jsme povolali mobilní chemickou laboratoř z Budějovic, aby změřila znečištění ovzduší. Starosty okolních obcí jsme mohli informovat, že jsme nebezpečné koncentrace nebezpečných látek nezjistili a lidé nemusí mít obavy," shrnula Vendula Matějů.

Během dopoledne hasiči zásah ukončili, na místo se ale ještě navečer vrátí, aby zkontrolovali, zda ve skládce neprohořívá nějaké skryté ohnisko.