Více než tisíc, přesně 1391 požárů bylo loni nahlášeno Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje. Ty způsobily hmotnou škodu ve výši 77 262 100 korun. To de facto znamená, že v jižních Čechách každých šest hodin hořelo.

Největší škody

Požáry komínů nepatří mezi ty nejvíce rozšířené, ale rozhodně se nevyplatí je podceňovat. Zatímco v roce 2006 způsobily závady na komínech 27 požárů, loni jich hasiči likvidovali 18. Mezi ty nejzávažnější se zapsal například únorový požár roubené chaty u Kadova na Blatensku. Špatná konstrukce prostupu kouřovodu způsobila, že oheň napáchal škodu za 850 000 korun.

V říjnu kvůli nedbalosti při umístění a instalaci rozvodů teplého vzduchu vypukl po 20. hodině požár v novostavbě rodinného domu v Plané nad Lužnicí. Škoda činila 750 000 korun.

A v prosinci dva dny po Mikuláši hořelo v noci v podkroví rodinného domu v Mažicích na Soběslavsku. Za škodou 900 000 korun vězela nedbalost při umístění a instalaci rozvodů teplého vzduchu a komínového tělesa.

„V zimě tady na Lipensku hasiči vyjíždějí tak ke třem čtyřem požárům,“ řekl velitel frymburských dobrovolných hasičů Antonín Labaj. „I po Emmě, když jsme byli povoláni k zatopenému sklepu, viděli jsme na jednom domu frymburského náměstí komín, v němž hořelo,“ podotkl. „Problém je, že když k tomu dojde, lidé se bojí, že z toho budou mít malér, a raději se komín snaží uhasit sami. Jenomže s tím se moc dělat nedá.“

Kominíci nejsou

Ať se to lidem líbí nebo ne, komíny je třeba kontrolovat. A kontrolu i vyčištění komínu si dnes musí každý zajistit sám.

„Dřív preventivní prohlídky komínů a kotelen dělali dobrovolní hasiči. Jenomže dnes si nás lidé musejí vyžádat – ovšem nikoho nevolají,“ konstatoval Antonín Labaj. „Navíc je těžký nedostatek kominíků. Komín se má čistit čtyřikrát do roka, ale to je obrovský problém,“ dodal.

„Například tam, kde je napojen spotřebič do výkonu 50 kw na paliva tuhá a kapalná, by měl být komín kontrolován a čistěn až šestkát ročně,“ doplnila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. „U spotřebičů na plynná paliva, pokud je komín opatřený komínovou vložkou, dvakrát ročně.

Ovšem když ji nemá, tak také až šestkrát ročně. U chalup a rekreačních stavení, které nejsou obývány po celý rok, stačí komín nechat vyčistit jedenkrát ročně.“ O výsledku kontroly pak musí kominík vystavit řádný doklad s razítkem a podpisem.

Proč komíny hoří

„Příčin požárů komínů je řada,“ řekl Antonín Labaj. „Špatná prevence, topení mokrým dřevem, kdy se komín zanáší dehtem, špatný technický stav komínů. Při pohledu seshora je vidět, jaký je stav komínů. Přes léto na to ale jejich majitelé nedbají a na podzim je pozdě, protože potřebují začít topit. Kolikrát lidi na špatný stav komínu upozorňujeme, ale marně. Byla chyba zrušit preventivní kontroly hasičů, kteří mohli opravu komína i nařídit.“