Lze srovnat ZVVZ z roku 1989 se ZVVZ GROUP roku letošního?
To opravdu nejde. To bychom srovnávali nesrovnatelné. I když práce našich otců a dědů je tu vidět prakticky na každém kroku. Bez ní by značka ZVVZ neměla takovou tradici a pozici, jakou dnes na trhu ekologického strojírenství po zásluze má. Ale organizačně, technicky, vývojem i produkty jsme úplně na jiné úrovni.

Jak byste tedy holding stručně charakterizoval?

Do holdingové společnosti ZVVZ GROUP patří šest samostatných společností, kterým v rámci holdingu poskytujeme určité služby, ale podnikatelská a obchodní odpovědnost je zcela na nich. Tento model jsme zavedli před čtyřmi lety a nikdo se už nemůže na někoho vymlouvat, říkat, že někoho dotuje. Je to čisté, průhledné, ale o to náročnější. To vám potvrdí každý. A každý se také musí chovat odpovědně, protože se prostě za nikým a ničím neschová.

A vidíte. Obvykle se na tomto místě ptáme, jak se firma chová odpovědně k životnímu prostředí, a vaše firmy jsou dodavatelem zařízení pro ochranu ovzduší. Čím mu pomáháte především?
Tradičně vývojem, projektováním a výrobou zařízení pro odprášení a odlučování tuhých emisí. Od předloňska pak i pro odsíření. Tedy čištění kouřových plynů od kysličníků síry. Můžeme se tak opřít o třetí podnikatelský obor. To nás díky společnosti ZVVZ – Enven Engineering vyneslo do první ligy dodavatelů investičních celků.

Co je váš typický výrobek?
Určitě ventilátor. Ne ten pro domácnost či kancelář, ale sofistikované, technicky náročné průmyslové zařízení určené k odvětrání silničních tunelů nebo tras metra, do elektráren, hutí, dolů. Mimochodem, jako jedna ze tří firem na světě umíme vyrábět ventilátory s lopatkami z karbonových a aramidových vláken pro aerodynamické zkušební tunely. A zákazníci tu jsou renomovaní – německé automobilky Audi a BMW, kanadská univerzita nebo pražský Výzkumný a letecký zkušební ústav. Těch ventilátorů je řada, různých typů i konstrukce. O jejich významu svědčí i to, že jsme obnovili a posílili vývojové oddělení. Silné know-how dokládá fakt, že 95 procent ventilátorů vyrábíme podle vlastní konstrukce.

A netypický?

V ZVVZ MACHINERY vyrábíme i tlakové nádoby, velkoobjemové přepravníky, filtrační stanice pro ropné plošiny, speciální ISO kontejnery nebo zařízení nestandardních rozměrů, na která si běžný strojírenský podnik netroufne. Strategie je zdánlivě jednoduchá: hledat produkci s vyšší přidanou hodnotou a připravovat se na dobu, kdy v zemi rapidně ubude zakázek pro energetický průmysl. A tato doba se podle všeho s dokončením modernizací elektráren skupiny ČEZ blíží.

Posílíte tedy export?
Nejen export, ale i vývoj a komplexnost projektů. Třeba ZVVZ – Enven Engineering už nezajišťuje jen kusové dodávky filtrů, ale kompletní dodávky projektů čištění plynů na klíč. Tedy vše od projektového návrhu přes konstrukční zpracování, dodávky a montáž technologických celků až po uvedení do provozu. To je zásadní změna. Příkladem je   odsíření kotlů v Arcelor-Mittal Energy či rekonstrukce odsávání odléváren dvou vysokých pecí v Třineckých železárnách. A také projekty v Rusku, na Ukrajině v Kazachstánu, kde má dceřiné společnosti. Hodně energie a peněz věnujeme i dodávkám vzduchotechniky pro jaderné elektrárny. Chceme proniknout do nových oborů, jako je využití komunálních odpadů ve spalovnách.

Dobře, ale co děláte pro ekologii, životní prostředí?
Teď  zrovna běží projekt, který díky společnosti ZVVZ NEMOVITOSTI holdingu přinese výrazné energetické úspory v milionech korun během několika let. U jedné z budov měníme okna, zatepluje se fasáda, a tím se významné sníží energetické náklady na vytápění. Vyjde nás to na 20 milionů korun, z toho přes pět milionů pokryje podpora evropských fondů programu EkoEnergie. Zároveň se ale kompletně rekonstruuje osvětlení ve výrobních halách 10 a 11, kde místo výbojek budou svítit zářivky. To sníží náklady na energii a údržbu a zlepší prostředí v provozech ZVVZ MACHINERY.

Díky založení podniku se kdysi v Milevsku postavilo celé sídliště, sportoviště, zlepšila se infrastruktura. Jak dnes s vedením města spolupracujete?

Historicky to tak vzniklo a přetrvává dodnes. Milevsko patřilo po válce k nejchudším místům republiky a byl to doslova Bohem zapomenutý kraj. A leccos z toho přetrvává. Proto je logické, že na
ZVVZ GROUP a jeho firmy samospráva i různé společenské a sportovní organizace spoléhají víc než jinde. A je štěstím, že majitel holdingu má pro náš „patriotismus" pochopení. Samozřejmě za předpokladu, že tvoříme dostatečný zisk.

Co tedy děláte?
Ten výčet by byl dlouhý. Týkal by se školství, kultury, sportu i spolkového života. Tam všude míří naše sponzorská podpora. Bez ní by nebyla myslitelná spousta akcí a aktivit ve městě a okolí. Holding tak potvrzuje svůj dlouhodobý pozitivní vztah k městu a regionu, v němž vznikl, kde sídlí a odkud pochází naprostá většina jeho zaměstnanců. Ale vidět jsme i ve sportu vrcholném, hlavně díky basketbalistkám ZVVZ USK Praha, což je tým absolutní evropské špičky.

A co Senior klub ZVVZ?

To je zvláštní kapitola, na níž jsme velmi pyšní. Klub je spolkem a sdružuje přes 400 důchodců, bývalých zaměstnanců firem skupiny ZVVZ GROUP. Díky naší finanční podpoře ročně pořádá opravdu desítky akcí. Zájezdy na výstavy, exkurze, za turistikou a kulturou. Kromě toho klub přispívá členům na vstupenky do plaveckého bazénu, sauny nebo solné jeskyně, pořádá taneční večery nebo kurzy jak zvládnout práci na počítači. Myslím, že důchodci z jiných podniků v jiných městech nám činnost Senior klubu ZVVZ mohou jen závidět.

Trápí vás vůbec něco?
Ale samozřejmě. Financujeme odborný výcvik učňů a jejich odchod do Písku, jak jeden čas předpokládala krajská vzdělávací koncepce, považujeme za nepřijatelný. Stejně jako rušení zdejší střední odborné školy, odborného učiliště nebo gymnázia. Na to máme stejný názor jako vedení města. To by zdejší region i náš holding hodilo o řadu let zpátky.

To vám na technickém školství tak záleží?
Nejen na technickém, i když to má u nás logicky prioritu. Při současné situaci na trhu práce se do Milevska, nemáte-li tady pevné kořeny, nikdo moc nepohrne. My proto dlouhodobě sázíme na výchovu mladé generace, která odsud pochází a žije tu. Bez vzdělaných dělníků, konstruktérů, projektantů, obchodníků se neobejdeme. Nebo si myslíte, že se do Milevska takoví mladí odborníci pohrnou? Jsem v tom dost skeptik, i když by je tu čekala velmi zajímavá práce – a čas od času se to i stane. Ale jsem realista: Praha, Plzeň, Brno, Liberec, Mladá Boleslav, to jsou pro mladé rodiny větší lákadla. Proto musíme spoléhat na lidi, co zde mají kořeny.

Daří se to?
Vždy může být lépe. Ale na personálním útvaru by vám řekli, že výsledky mají. Sázíme na to, že u nás se mladí dělníci i technici dostanou rychle k práci, na niž by jinde třeba museli čekat roky. V poslední době už opět hodně investujeme do nákupu nových technologií v přípravě výroby i lehké obrobně. V těžké obrobně jsme třeba v únoru zprovoznili nejmodernější obráběcí CNC centrum za 
40 milionů korun.

Co nabízíte svým zaměstnancům kromě stabilního zaměstnání?
Mít v tomto mikroregionu Písecka práci je to hlavní, klíčové. Máme systém benefitů a bonusů, ale hlavní je práce. Ve výrobě, obchodě, projekci, konstrukci, službách. Není snadné ji v době přetrvávající  krize zajistit dostatek, ale i letos na zakázkovou náplň vidíme. I když je to každodenní starost. Kolegové z našich firem by vám mohli vyprávět. 

Holding ZVVZ GROUP
Akciovou společnost ZVVZ GROUP tvoří od roku 2010 šest firem: obchodně a projektová ZVVZ-Enven Engineering, výrobní ZVVZ MACHINERY, servisní ZVVZ, a. s., a dále ZVVZ NEMOVITOSTI, ZVVZ ENERGO a ZVVZ INVEST. Celkem v nich pracuje na 880 lidí. Loňské tržby dosáhly 1,9 miliard korun. Letos mají vzrůst na 2,2 miliardy korun hlavně díky exportu.  Ten loni zajistil 32 procent tržeb.