„Obou kurzů se zúčastnilo 41 lidí, z nichž 15 účastníků získá po ukončení kurzu nové zaměstnání a další čtyři si díky absolvování kurzu zaměstnání udrží i do budoucna. Ke zkouškám nastupuje všech 41 účastníků. Získají zkušenosti a specializaci na přímou obslužnou péči,“ uvedla Ivana Kadochová, zástupkyně vedoucího společnosti bfz v Jihočeském kraji, která se věnuje pořádání odborných kurzů a školení.