Řemeslo má zlaté dno. Nebudeš-li mít řemeslo, nebudeš mít nic. Kolik stejných nebo podobných vět jsme již v životě slyšeli.

Je současná doba nakloněná řemeslům nebo spíše přeje manažerským oborům? Písecké učňovské školství a na tradici navazující Střední odborná škola a Střední odborné učiliště za více než sto let své existence vychovaly stovky řemeslníků.

Bude v tom pokračovat? Na to, zda má takováto škola své místo i v 21. století, jsme se zeptali jejího ředitele Václava Hanuse. Má nebo nemá?

Určitě má. Tvrdím to s rozmyslem a se znalostí věci. Je pravda, že dnešní moderní doba jakoby občas zapomínala na tradiční obory a na technické obory vůbec. Ona to však není úplná pravda. Mění se obsah oborů, protože se mění technologie. Mění se náš přístup k přírodě, mění se postupně i přístup nás k sobě samým. Rád bych to dokázal třeba na nově otevřeném čtyřletém studijním oboru autotronik. Je jasným důkazem toho, jak si změny v automobilovém průmyslu vyžádaly změnu ve vzdělávání. Podle odhadů znalců tohoto oboru v horizontu deseti až patnácti let nahradí tito mladí odborníci stávající automechaniky.

To je ale trochu netypický příklad.

Proč netypický? Podobně se mění třeba tradiční obory jako je truhlář a další. Jednoznačně se ukazuje, že v současné době obstát na trhu práce je velmi složité. Podívejme se, kolik rekvalifikačních kurzů je organizováno úřady práce a rozmanitými agenturami. Jsem toho názoru, že získání výučního listu a na tomto základě potom maturity formou nástavbového studia je správnou cestou k tomu stát se fundovaným a potřebným odborníkem a navíc třeba i dobrým středním řídícím pracovníkem.

Je to, podle vašeho názoru, i jakési usnadnění v rozhodovaní absolventů základních škol jak dále pokračovat ve studiu?

Zřejmě ano. Poslední roky ukazují, že velká část mladých lidí nemá po skončení povinné školní docházky jasno o tom, co dělat, čemu se věnovat a jak se později uplatnit. Nakonec pravidelné naplnění nástavbového maturitního studia na naší škole to jasně potvrzuje. Naši i cizí absolventi různých učebních oborů sami docházejí k tomu, že by měli pokračovat a získat maturitu. Podíváme-li se navíc na složení posluchačů dálkového studia, pak si myslím, že to jasně tuto teorii dokazuje. Ostatně máme i opačné zkušenosti. Absolventi jiných středních škol k nám přicházejí, aby získali výuční list pro obor, ve kterém podnikají. Odborné znalosti daného oboru doplněné vzděláním zakončeným maturitou jsou, nejen podle mého názoru, správnou cestou a vzdělání získané na naší škole je jistotou do budoucnosti.

V tomto vám dá většina čtenářů za pravdu. Ale co děti, které mají problémy se vzděláním?

Chcete je diskvalifikovat nebo chcete tvrdit, že investice do jejich vzdělání jsou vlastně vyhozené peníze? To je přeci nesmysl. Naše škola jasně dokazuje, že i tyto děti jsou schopné najít samy sebe i ve zdánlivě, to slovo podtrhuji, neatraktivních oborech. Podmínkou je, aby byly správně vedeny a byl jim dán prostor pro seberealizaci. A to kolektiv našich učitelů odborných i teoretických předmětů umí. Stále bude naše společnost potřebovat kvalifikované truhláře, klempíře, instalatéry a další řemeslníky. Snad si nemyslíte, že tato společnost bude složena ze samých manažerů, prodejců. Řemeslo bude mít stále zlaté dno.