Supermarket Lidl byl opět na programu jednání zastupitelů. Myšlenky postavit ve městě další prodejnu svého obchodního řetězce se jeho provozovatel ani po několika dosud neúspěšných pokusech nevzdává.

Prostřednictvím zastupující firmy nyní prozatím požádal město o změnu územního plánu v místě stávajícího autobusového nádraží. I tak tento bod programu zasedání vyvolal živou diskuzi.

Jednání byli přítomni i zástupci společnosti Lidl spolu s architektem Janem Hlavínem. Ten je autorem studie, jež je součástí předložené žádodosti. Jak měli zastupitelé i občané přítomní na jednání možnost vidět, Lidl v tomto podání je obalen další přístavbou polyfunkčních objektů, která poněkud zastiňuje málo vzhlednou budovu velkoprodejny. To by částečně mohlo být protiargumentem těm, kteří poukazují na to, že stavba Lidlu se nehodí do blízkosti kostela v centru města.

Jak žádost komentoval místostarosta Michal Polanecký, Lidl současně žádá o změnu využití části parku na Tyršově náměstí na dopravní plochu, tedy k přesunu autobusového nádraží do této části města.

„Změna využití autobusového nádraží je do budoucna potřebná, bez ohledu na to, co zde jednou bude stát. Výstavbu obdobného komplexu by město bez účasti silného investora nebylo schopné realizovat,“ konstatoval Michal Polanecký.

Jak vysvětlil vedoucí odboru regionálního rozvoje MÚ Petr Švára, změna plochy na občanskou vybavenost má široký význam, zahrnuje více možností jeho využití.

Starosta Zdeněk Herout připomenul shodu občanů i vedení města už několik let v tom smyslu, že současné, ne plně využité autobusové nádraží, je třeba řešit. Zatím se uvažuje o tom, že část plochy nádraží by byla přeměněna na parkoviště.

„Dnes tedy zatím jednáme pouze o tom, zda v územním plánu změníme dosavadní využití na plochu smíšenou,“ připomněl Herout. I přes další živou diskuzi se nakonec zastupitelé v převážné většině shodli a změnu územního plánu odsouhlasili.

V současné době to neznamená, že by firma Lidl měla stavět na autobusovém nádraží. Pokud by se tak přece později stalo, investice by byla odhadem 90 až 100 milionů korun včetně přemístění autobusového nádraží.