Žáci se v pondělí vrátí do objektů, do jejichž oprav a rekonstrukcí město v průběhu prázdnin investovalo 12,5 milionu korun, další zhruba milion byl z jiných zdrojů.

Všechny opravy se podařilo zvládnout včas. Výjimkou je tělocvična u ZŠ E. Beneše, kde se dodatečně ukázalo, že budova byla nedostatečně zateplená a panely jsou na více než šedesáti místech poškozené. Podle názoru odborníků závady ohrožují provoz tělocvičny, statickou únosnost a je nutné je rychle odstranit. Termín dokončení prací se proto prodloužil do konce října.

Jednou z největších investičních akcí byla rekonstrukce sociálního zařízení na druhém stupni a v pavilonu družiny a další práce v ZŠ Tomáše Šobra. Opravy financovalo město a stály 2,4 milionu korun. Do části objektu se dočasně přestěhovala ZŠ Svobodná. Ta musela opustit budovu bývalé mateřské školy v ulici M. Horákové, kde hygienici zakázali provoz.

Pomohli i učitelé

„Děti se budou učit ve velmi hezkém prostředí a věřím, že si ho budou vážit. Na barevné výzdobě jednotlivých učeben se podílelitaké učiteléZákladní školy Svobodné a odvedli tady velký kus práce,“ uvedla místostarostka Hana Rambousová.

Do budoucna budeale areál Šobrovy školy zřejmě potřebovat další investice, protože patří k energeticky nejnáročnějším ve městě.

Další velkou akcí jeobnovafasády a výměna oken v ZŠ T. G. Masaryka.Tato škola, zejména její nové pavilony, prošly celkovou rekonstrukcí po ničivé povodni v roce 2002. Nyní je na řadě původní budova školy, kde se mění okna a opravuje fasáda. Právě fasáda je památkově chráněná a na její obnovu přispěl Jihočeský kraj.

Na základě výsledků energetického auditu topení ve třech základních školách bylo osazeno termostatickými ventily. Učebny a kabinety všech škol, kde zřizovatelem je město, prošly drobnými úpravami.

Stavbařise o prázdninách nastěhovali také do 13. mateřské školy na třídě Přátelství, kde vyměňovali okna ve spojovacím koridoru. Nová okna mají také v celém objektu 8. mateřské školyv Zeyerově ulici.