Měsíc srpen je charakteristický sklizní modrých peckovin, kterými jsou zrající švestky a pološvestky.

Rozdíl teplot mezi dnem a nocí a ranní chladna přispívají k vybarvování jablek. Stará pořekadla nám praví: „Srpen má nejkrásnější počasí v roce“, „Co srpen neuvaří, to září neusmaží.“

Ovocná část

Pokračujeme v doplňkovém řezu jádrovin i v základním řezu peckovin, a to do konce měsíce, čímž odpadne napadání ran klejotokem. U těch odrůd, kde se vyskytuje hořká pihovatost, použijeme postřik přípravkem Kalkosol 25.

Koncem měsíce zkrátíme letorosty broskvoní, pozor na květní očka, která jsou základem úrody na příští rok. Na stromech, kde je velká úroda, podpíráme větve i celé koruny.

Zeleninová část

Pokračuje sklizeň okurek, rajčat, paprik, fazolových lusků. Dále sklízíme barevné listové saláty a cibuli. Kde to vyžaduje stav ohrožení, použijeme postřik proti plísni bramborové u rajčat a plísni okurkové, vždy ale volíme postřik s krátkou ochrannou lhůtou, a tím je můžeme pravidelně sklízet.
Pokud na záhonech, kde jsem pěstovali zeleninu, nebudeme v sadbě pokračovat, záhon osejeme semeny na zelené hnojení, čímž zabráníme růstu plevelů a později při rytí dodáme do půdy organickou hmotu.

Koncem měsíce vyséváme zeleninu pro přezimování. Vysejeme salát, který je schopen výsadby přibližně za měsíc. Přihrneme koncem měsíce podzimní a zimní pór, čímž docílíme delší vybělení konzumní části.

Okrasná část

Růže a keře již nehnojíme, a tak umožníme dobré vyzrání dřeva. Odstraňujeme uvadlé květy. Naopak pohnojíme jiřinky a listopadky. U listopadek vylamujeme postranní poupata a tím získáme krásné velké květy. Redukujeme listy u leknínů.

Jsme v období vhodném pro výsev trávníků na dobře připravenou a odplevelenou plochu, doplněnou hnojivem pro trávník. Starší trávník hnojíme a případně ošetříme selektivním herbicidem.

Zastřihneme ploty z tůjí a tisů i listnatých keřů. Pokračujeme ve tvarování keřů, které odkvetly. Seřízneme dlouhé nekvetoucí výhony vistárie.
Začneme s výsadbou cibulí řebčíků královských a hlíz ocúnů. Vysazujeme rovněž lilii bělostnou. U tropických pokojových rostlin, které letníme venku, musíme dát pozor na nízké ranní teploty, choulostivější dáme dovnitř.

(Autor je spolupracovníkem redakce)